GDPR

General Data Protection Regulation - Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder GDPR, General Data Protection Regulation, i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter Personuppgiftslagen, PUL, och kompletteras även med nationella regler.

DittCloud AB är Personuppgiftsansvarig när vi behandlar våra egna kunders personuppgifter och Personuppgiftsbiträde när vi på uppdrag av kund behandlar personuppgifter som kunden är Personuppgiftsansvarig för.
I de fall då DittCloud AB är Personuppgiftsansvarig krävs samtycke från kund för att vi ska få behandla dennes personuppgifter. När DittCloud AB är Personuppgiftsbiträde tecknas ett avtal med den Personuppgiftsansvariga.

De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL. Det innebär bland annat att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna. Behandlingen av personuppgifter får bara ske i samtycke och underlaget får bara användas till det som individen givit samtycke till. För dig som fysisk person innebär GDPR strängare reglering och att du får bättre kontroll över dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och även få ett registerutdrag för vilka personuppgifter som lagras hos oss. Du har även rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

DittCloud AB behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna sköta våra åtaganden gentemot dig som kund och för att vi på ett lätt och smidigt sätt ska kunna komma i kontakt med dig.

Våra policys finns för att vi värnar om din integritet och vi vill att du skall känna dig trygg när du lämnar samtycke och anförtror oss med dina personuppgifter.
Du hittar mer information om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter i vår Personuppgiftspolicy här

Adress

Möbelgatan 4
431 33 Mölndal

Kontorstider

M-T: 08:00-17:00
F: 08:00-16:00

Kontakt

Telefon Försäljning: 031-3838780
Telefon Support: 031-3838785
Mail: [email protected]
Orgnr: 556638-9630